Fritidsfiske är tillåtet inom naturreservatet, regler som tidigare.

 

Man får t.ex. inte ta upp mer än ett visst antal, minimimått gäller även för sandskädda och skrubba.

Vid garn fiske på vattendjup under 3 m är minimimått på sträckt garnmaska 12 cm.

Fiske med garn djupare över 10 meter är förbjudet.

Fiske är fredat innanför vår brygga och Lundebergs udde och bortanför Åsholmen

   

 

Läs mer i fiskeregler nedan !

 

Karta över fredningsområde.

 

Länstyrelsens fiskeregler

 

 

 

 

Artikel i G-P 2009-10-06

Från årsskiftet kan det bli förbud mot att fiska torsk i Havstensfjorden i mellersta Bohuslän.

Torskbeståndet i fjordarna runt Uddevalla och Lysekil är starkt hotat. Fiskeriverket tillsammans med projektet 8-fjordar arbetar nu aktivt för att öka beståndet av torsk, bleka och piggvar.

– Framförallt handlar det om skydd av det lokala beståndet i Havstensfjorden, som är kärnområdet för det här beståndet. Vi försöker återskapa antalet fiskar genom att fiskarna ska få leka i fred och inte dö som bifångster i fisken eller andra arter, säger Mattias Sköld på Fiskeriverket.

Hur dåligt är beståndet nu?

– Det är mycket dåligt, men det finns fortfarande lite torsk och bleka. Men det är inte mycket. Risken är stor att de blir utrotade.

Förslaget från det kommunala projektet 8-fjordar och Fiskeriverket är att lägga så stora restriktioner på fiske som möjligt, men att ändå tillåta viss form av fritidsfiske av andra arter så som öring.

– Vi vill ha ett kärnområde i Havstensfjorden som ska vara stängt för allt fiske. Jag vill inte ge några detaljer på hur området ser ut eftersom vi samråder om det just nu.

Övrigt fiske ska vara tillåtet utanför det helt stängda området.

– Skulle man då få torsk på kroken när man fiskar exempelvis öring, så får man slänga tillbaka den igen, säger Mattias Sköld.

Fiskeriverket, 8-fjordar, sport- och husbehovsfiskarna och Yrkesfiskarna håller nu på att diskutera detaljerna kring ett sådant regelverk.

Niclas Åberg, projektledare på 8-fjordar:

– Vi anser att man bör ha stängt för torskfiske under flera år i den här zonen. Ett totalstopp har vi aldrig haft tidigare i de här vattnen, men vi har haft fiskeförbud under vissa månader. Förhoppningsvis har våra åtgärder svarat efter tre till fem år och då kan man häva förbudet. Det känns viktigt att ta det här helhetsgreppet.

Kommer det att bli turbulens kring beslutet?

– Alla kommer nog inte att vara med på tåget, men det känns som om de flesta tycker att det här är bra, säger Niclas Åberg.

 

 

 

Artikel i GP 2009-04-03

Nytt hopp för torskbeståndet

Hoppet för torsken i de bohuslänska fjordarna är inte ute. Nya sensationella fynd av lekbestånd på Västkusten ger hopp om en återhämtning.
 

Ett lokalt lekbestånd av torsk har hittats av forskare i Havstensfjorden på 15-25 meters djup.
- Detta är faktiskt lite sensationellt, säger Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordarprojektet. Förut var Gullmarn det enda kända stället. Att vi hittat torsk även i Havstensfjorden är väldigt uppmuntrande. Det visar att torsken inte är helt utslagen och att det finns lite att bygga på för framtiden.

Det är 8-fjordarprojektet tillsammans med Göteborgs universitet och Fiskeriverket som bedrivit provfiske efter torsk i fjordarna innanför Tjörn och Orust. Man uppskattar det nya fyndet av lekmogna torskar i Havstensfjorden till något hundratal.
- Vi vet ännu inte om den har en chans att återhämta sig, säger Niclas Åberg. Det kan ta lång tid, fem till tio år innan vi har ett rikt bestånd.

Tidigare var det fullt av lokala bestånd av torsk i Bohusläns fjordar. Nu är de borta överallt utom en liten rest i Gullmarn och Havstensfjorden.
Provfisket har också bedrivits i Hakefjorden, Askeröfjorden, Halsefjorden och Byfjorden. Men där har ännu inget bestånd hittats. De bästa indikationerna från tidigare provfiske finns i Gullmarn.
Och nu pekar allt på att det finns bestånd även i Havstensfjorden, vilket ökar sannolikheten att det finns en chans till återhämtning. Det är tre till fyra år mellan varje torskgeneration.

Det var längesedan det fanns något yrkesfiske av torsk i fjordarna. I dag har man rätt att dra upp tre torskar om dagen.
Man kan tycka att det är ett generöst tillstånd eftersom det inte funnits någon torsk, men efter de nya fynden vill Fiskeriverket skydda fjordtorsken bättre.

Eftersom det är Fiskeriverket som själva utfärdar bestämmelserna kan vi räkna med totalt fiskestopp för torsk i fjordarna.
Det är vad som krävs för att påskynda återhämtningen.
 

 
Peter Lenken